Julkaisut ja teokset

Julkaisuja

Interreg Europe FINCH-hankkeessa laatimani rahoitusopas. Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto, 2021.
OKM:n rahoittamassa, Suosituksista käytäntöihin -hankkeessa kirjoittamani tutkimusraportti. Julkaisija: Jyväskylän yliopisto, 2017.
Kulttuuripolitiikan ja valtio-opin alan väitöskirjani. Julkaisija: Jyväskylän yliopisto, 2016.

Artikkeleita

Loimien lomasta / Life Among Looms -kirjassa artikkelini Kaija Mälkistä ja kädentaitoalan koulutuksesta 1960-80 -luvuilla. Julkaisija: Kioski kirjat, 2022. (Ei saatavilla verkossa.)
Yhteisartikkelimme A.G. Newbyn kanssa 1860-luvun nälkävuosien muistomerkeistä ja niille lasketuista muistoseppeleistä. Julkaija: Thanatos, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry, 2018
Artikkeli inarinsaamelaisen Nili-Ailin käsityöstä etenkin saamelaisnukkien äitinä. Julkaisija: Lapin yliopistokustannus, 2013.

Blogauksia

Mondiacult 2022 – kulttuuripoliittisia vaikutelmia ja vaikuttamista. Museoviraston blogi, 31.10.2022.
Aineeton kulttuuriperintö elää myös kriiseissä – kuulumisia LIVIND-hankkeesta. Suomen kotiseutuliiton blogi, 11.3.2022.
Yhteinen kulttuuriperintö, yksityinen raha – yhteismaalle etsitään hyviä renkejä. Suomen kotiseutuliiton blogi, 8.11.2019.